Cập nhật bảng giá đất Nam Hòa Xuân và Đầm Sen NHX Đà Nẵng chính chủ | Trương Văn Chư

Cập nhật bảng giá đất Nam Hòa Xuân và Đầm Sen NHX Đà Nẵng chính chủ

Trương Văn Chư xin cập nhật bảng giá đất Nam Hòa Xuân và Đầm Sen NHX Đà Nẵng chính chủ tại link này, để anh chị tiện theo dõi. Anh chị cần mua, bán đất khu vực Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân, Đầm Sen Nam Hòa Xuân xin kết nối với Chư qua số điện thoại: 0928 7777 55.

Cập nhật bảng giá đất Nam Hòa Xuân và Đầm Sen NHX Đà Nẵng chính chủ
Nhận bản đồ vị trí
nhận bản đồ vị trí

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 15/10/2021

1. B2-53 lô 42; Diện tích: 110; Đường 7,5; Giá bán: 3,060 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm: Gần trường tiểu học, gần trường mẫu giáo, gần sông.Trụ.

2. B2-56 lô 54; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,070 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần trường tiểu học, trường mẫu giáo, gần sông. Trụ.

3. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

4. B2-75 lô 71; Diện tích: 110; Đường:7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Đông Nam; Đặc điểm: Gần trường cấp 2, cấp 3, mẫu giáo, khu thể thao; Đặc điểm khác: Trụ.

5. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây; Đặc điểm: Đối diện bệnh viện, gần sông. Không cống trụ.

6. B2-84 lô 13 & 14; Diện tích: 105m2; Đường: 7,5; Giá bán: 3,010 tỷ; Hướng: Đông Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

7. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,770 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Đường thông; gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

8. B2-85 lô 52; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

9. B2-88 lô 24; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

10. B2-89 lô 30; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,920 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá; gần sông. Không cống trụ.

11. B2-92 lô 20; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

12. B2-94 lô 23; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,950 tỷ; Hướng: Tây BắcĐặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

13. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,970 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

14. B2-97 lô 15; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, gần trường mẫu giáo. Không cống trụ.

15. B2-97 lô 36; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm: Gần sông, gần trường mẫu giáo. Cống.

16. B2-114 lô 21 & 22; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,150 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Cống.

17. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,120 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Không cống trụ.

18. B2-117 lô 25; Diện tích: 100; Đường 7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Nửa cống.

19. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc. Đặc điểm: Gần sông, gần hồ sen. Nửa cống.

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 14/10/2021

1. B2-53 lô 42; Diện tích: 110; Đường 7,5; Giá bán: 3,060 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm: Gần trường tiểu học, gần trường mẫu giáo, gần sông.Trụ.

2. B2-56 lô 54; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,070 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần trường tiểu học, trường mẫu giáo, gần sông. Trụ.

3. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

4. B2-75 lô 71; Diện tích: 110; Đường:7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Đông Nam; Đặc điểm: Gần trường cấp 2, cấp 3, mẫu giáo, khu thể thao; Đặc điểm khác: Trụ.

5. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây; Đặc điểm: Đối diện bệnh viện, gần sông. Không cống trụ.

6. B2-84 lô 13 & 14; Diện tích: 105m2; Đường: 7,5; Giá bán: 3,010 tỷ; Hướng: Đông Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

7. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,770 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Đường thông; gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

8. B2-85 lô 52; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

9. B2-88 lô 24; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

10. B2-89 lô 50; Diện tích: 110; Đường 7,5; Giá bán: 2,940 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm: Đối diện trường tiểu học, gần sông. Không cống trụ.

11. B2-89 lô 30; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,920 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá; gần sông. Không cống trụ.

12. B2-92 lô 20; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

13. B2-94 lô 23; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,950 tỷ; Hướng: Tây BắcĐặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

14. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,970 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

15. B2-97 lô 15; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, gần trường mẫu giáo. Không cống trụ.

16. B2-114 lô 21 & 22; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,150 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Cống.

17. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,120 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Không cống trụ.

18. B2-117 lô 25; Diện tích: 100; Đường 7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Nửa cống.

19. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc. Đặc điểm: Gần sông, gần hồ sen. Nửa cống.

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 12/10/2021

1. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

2. B2-75 lô 71; Diện tích: 110; Đường:7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Đông Nam; Đặc điểm: Gần trường cấp 2, cấp 3, mẫu giáo, khu thể thao; Đặc điểm khác: Trụ.

3. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây; Đặc điểm: Đối diện bệnh viện, gần sông. Không cống trụ.

4. B2-84 lô 13 & 14; Diện tích: 105m2; Đường: 7,5; Giá bán: 3,010 tỷ; Hướng: Đông Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

5. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,770 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Đường thông; gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

6. B2-85 lô 52; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

7. B2-88 lô 24; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Không cống trụ.

8. B2-89 lô 70; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá; gần lô góc. Trụ.

9. B2-92 lô 20; Diện tích: 105; Đường 7,5; Giá bán: 2,960 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

10. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,970 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm: Gần bệnh viện, trường cấp 2, cấp 3, sân bóng đá. Nửa cống.

11. B2-97 lô 15; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, gần trường mẫu giáo. Không cống trụ.

12. B2-114 lô 21 & 22; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,150 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Cống.

13. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,120 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Không cống trụ.

14. B2-117 lô 25; Diện tích: 100; Đường 7,5; Giá bán: 3,2 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm: Gần sông, công viên, trường cấp 1, trường mẫu giáo. Nửa cống.

15. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc. Đặc điểm: Gần sông, gần hồ sen. Nửa cống.

16. B2-139 lô 105; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,420 tỷ; Hướng: Đông Nam. Đặc điểm: Gần trường cấp 1, trường mẫu giáo, gần sông. Nửa cống.

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 29/9/2021

1. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

2. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm khác: Sạch, đối diện bệnh viện.

3. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,780 tỷ; Hướng: Tây Nam.

4. B2-89 lô 70; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,950 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm khác: Trụ - gần lô góc.

5. B2-93 lô 5; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,920 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

6. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,965 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm khác: nửa cống.

7. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

8. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

9. B2-139 lô 105; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,4 tỷ; Hướng: Đông Nam.

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 21/9/2021

1. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

2. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm khác: Sạch, đối diện bệnh viện.

3. B2-84 lô 23; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,910 tỷ; Hướng: Đông Bắc; Gần trường cấp 3, trường cấp 2, Bệnh viện, sân bóng đá; Đặc điểm khác: nửa cống.

4. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,780 tỷ; Hướng: Tây Nam.

5. B2-89 lô 70; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,950 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm khác: Trụ - gần lô góc.

6. B2-93 lô 5; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,920 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

7. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,965 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm khác: nửa cống.

8. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

9. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

10. B2-139 lô 105; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,4 tỷ; Hướng: Đông Nam.

Cập nhật giá đất Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 21/9/2021

1. B2-56 lô 56; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 3,050 tỷ ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

2. B2-83 lô 67; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3 tỷ; Hướng: Tây Nam; Đặc điểm khác: Sạch, đối diện bệnh viện.

3. B2-84 lô 23; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,910 tỷ; Hướng: Đông Bắc; Gần trường cấp 3, trường cấp 2, Bệnh viện, sân bóng đá; Đặc điểm khác: nửa cống.

4. B2-84 lô 73; Diện tích: 102; Đường: 10,5; Giá bán: 3,780 tỷ; Hướng: Tây Nam.

5. B2-89 lô 70; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,950 tỷ; Hướng: Đông Nam; Đặc điểm khác: Trụ - gần lô góc.

6. B2-93 lô 5; Diện tích: 105; Đường: 7,5; Giá bán: 2,920 tỷ; Hướng: Tây Bắc; Đặc điểm khác: nửa cống.

7. B2-94 lô 82; Diện tích: 110; Đường: 7,5; Giá bán: 2,965 tỷ; Hướng: Đông NamĐặc điểm khác: nửa cống.

8. B2-114 lô 23; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,080 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

9. B2-134 lô 38; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,3 tỷ; Hướng: Tây Bắc.

10. B2-139 lô 105; Diện tích: 100; Đường: 7,5; Giá bán: 3,4 tỷ; Hướng: Đông Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét