Tổng Hợp Các Tiêu Chuẩn Hình Ảnh Khi Quảng Cáo Facebook | Trương Văn Chư

Tổng Hợp Các Tiêu Chuẩn Hình Ảnh Khi Quảng Cáo Facebook

Dưới đây mình giới thiệu bài viết tổng hợp các tiêu chuẩn hình ảnh khi quảng cáo Facebook. Các bạn cố gắng tạo ra hình ảnh quảng cáo phù hợp để quảng cáo tiếp cận hiệu quả, tiết kiềm chi phí quảng cáo Facebook.

Tổng Hợp Các Tiêu Chuẩn Hình Ảnh Khi Quảng Cáo Facebook


A. Hình ảnh hiển thị trong bảng tin Facebook.


- Đề xuất thiết kế

- Loại tệp: jpg hoặc png

- Tỷ lệ hình ảnh: 1.91:1 đến 4:5

- Độ phân giải khuyên dùng: Tải lên hình ảnh có độ phân giải cao nhất có thể.

- Hình ảnh chứa hơn 20% văn bản có thể sẽ được phân phối ít hơn. Link kiểm tra văn bản trong hình ảnh tại đây.

- Văn bản: 125 ký tự.

Với liên kết

- Tỷ lệ hình ảnh: 1.91:1 - 1:1

- Độ phân giải khuyên dùng: tối thiểu 1.080 x 1.080px

- Tiêu đề: 25 ký tự

- Mô tả liên kết: 30 ký tự.

Yêu cầu kỹ thuật

1. Máy tính

Bảng tin trên máy tính

a. Quảng cáo một hình ảnh

   - Tỷ lệ khung hình ảnh

    + Tỷ lệ khung hình tối thiểu : 400x500

b. Quảng cáo một hình ảnh kèm theo liên kết

   - Kích thước hình ảnh

    + Chiều rộng tối thiểu : 476 pixel

    + Chiều cao tối thiểu : 249 pixel

    - Tỷ lệ khung hình ảnh

     + Tỷ lệ khung hình tối thiểu : 100x100

     + Tỷ lệ khung hình tối đa : 191x100

2. Di động

Bảng tin trên thiết bị di động

a. Quảng cáo một hình ảnh

   - Tỷ lệ khung hình ảnh

    + Tỷ lệ khung hình tối thiểu : 400x500

b. Quảng cáo một hình ảnh kèm theo liên kết

    - Kích thước hình ảnh

     + Chiều rộng tối thiểu : 320 pixel

     + Tỷ lệ khung hình ảnh

    - Tỷ lệ khung hình tối thiểu : 100x100

    - Tỷ lệ khung hình tối đa : 191x100


B. Hình ảnh trong tin nhắn được tài trợ.


- Loại tệp: jpg hoặc png

- Tỷ lệ hình ảnh: 9:16 đến 16:9

- Độ phân giải khuyên dùng: Tải lên hình ảnh có độ phân giải cao nhất có thể.

- Hình ảnh chứa nhiều hơn 20% văn bản có thể bị giảm khả năng phân phối. Link kiểm tra văn bản trong hình ảnh tại đây.

- Văn bản: 125 ký tự.

Có liên kết

- Hình ảnh được cắt thành 1,91:1

- Độ phân giải khuyên dùng: tối thiểu là 1.200 x 628px

- Tiêu đề: 25 ký tự

- Mô tả liên kết: 30 ký tự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

phone